Weryfikacja serwera

Czas serwera
02:39:26 ?

Wersja PHP ≥ 5.2
7.4 ✔

Moduł ionCube Loader

Moduł cURL

Moduł PDO

Moduł pdo_mysql

Moduł pdo_sqlite

Moduł gd

Moduł Imagick

Moduł mysql

Moduł pspell

Moduł SQLite3

Moduł iconv

Moduł mbstring

Ustawienie allow_url_fopen

Ustawienie magic_quotes_gpc
0 ✔

Ustawienie max_execution_time ≥ 30s
30 ✔

Ustawienie upload_max_filesize ≥ 50MB
64M ✔

Ustawienie post_max_size ≥ 50MB
64M ✔

Ustawienie register_globals

Ustawienie memory_limit ≥ 256MB
512M ✔
▶ PHP MemTest▶ PHP Info
ⓘ Załadowane biblioteki PHP